Ako zachrániť detský chrbát správnym sedením

Správny sed u dieťaťa je veľmi dôležitý hlavne pre vývoj jeho pohybového systému a aj pre pohybové návyky do budúcnosti.


Dnešné deti presedia veľa času v škole, a tiež doma pri domácich úlohách a počítačoch....To je žiaľ všeobecne známe.

Tu sú v bodoch odporúčania rehabilitačných lekárov pre správny sed dieťaťa:

1. primeraná výška stola a stoličky - aby nohy dieťaťa celou plochou spočívali na podlahe a ruky mohlo mať pohodlne položené na stole, s pokrčenými lakťami

 

2. panva na stoličke - pri písaní je najlepšie sedieť s panvou celou šírkou uloženou na stoličke, s ľahkým naklonením dopredu, stehná rovnobežne, kolená sú mierne od seba - a v pravom uhle, trup s vystretým chrbtom - je v ľahkom predklone smerom k lavici,neopiera sa o ňu - túto polohu veľmi účinne podporuje Klinová podložka

 

3. ruky pokrčené v lakťoch - sú voľne uložené na lavici a umožňujú aj praktické natočenie zošita u pravákov pravým horným rohom smerom nahor, u ľavákov zase ľavým horným rohom nahor

 

4. zasunutá brada - namiesto predsúvania, ak dieťa naťahuje krk príliš blízko k lavici, aby lepšie videlo, neprospieva to ani chrbtici - na nácvik "zasunutej" brady je efektívne Pilates cvičenie, ktoré je celkovo prospešné pre chrbticu a celý pohybový aparát,ako u dospelých, tak aj u detí.

 

Pre správne sedenie z našej ponuky odporúčame a máme overené aj u našich detí:

 

-  Na dlhodobé sedenie je vhodná Klinová podložka, ktorá je výbornom prevenciou pred poškodením chrbtice pri dlhodobom sedení.

-  Na krátkodobé sedenie je odporúčaná Dynamická podložka, trénuje a posilňuje chrbtové stabilizačné svaly a odbremeňuje chrbticu a zároveň ju možno použiť na cvičenie proti nepokojnému sedeniu napr. v škole.