Kontakty

Prevádzkovateľ:

Daniela Hrašková, AFRO
Kalvárska 246, Predajná
IČO:43661955
IČ DPH: SK1044387641
Peňažný ústav ČSOB, IBAN: SK97 7500 0000 0040 0519 2708
Email: pomocky@pomocky.sk
Telefón: +421 910 584670 
Web: www.pomocky.sk

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru tel. č.: 048/412 49 69 048/415 18 71 fax. Č: 048/4124 693
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
https://www.soi.sk/